Netbolig.nu er lukket i 2013.
En stor tak til alle kunder og forretningsforbindelser gennem årene.


Med venlig hilsen

Else Boysen